Serwis w trosce o bezpieczeństwo i wysoki standard obsługi swoich Klientów, wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka), które są przechowywane na Twoim urządzeniu. Kontynuowanie przeglądania serwisu traktujemy jako zgodę na używanie cookies.Zapoznaj się z Polityką PrywatościAKCEPTUJĘ
email: 
hasło: 
 

Cap Info / Polityka Prywatności / IDA 2010 / Reklamacja / Wymiana / Zwroty / Regulaminn

1.Właścicielem i administratorem serwisu urbanflavours.pl jest firma Urban Flavours s.c.

2. Ilekroć poniżej jest mowa o: administratorze danych. Rozumie się przez to Urban Flavours s.c. przetwarzaniu danych. Rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takiej jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, usuwaniu danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dotyczą, zgodzie osoby, której dane dotyczą – rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie.

3. W celu dokonania zakupów w Sklepie Internetowym urbanflavours.pl wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja regulaminu zakupów.

4. Rejestrując się w Sklepie Internetowym urbanflavours.pl.pl Klient jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu oraz na ich przetwarzanie w celach marketingowych.

5. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

6. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

7. Administrator danych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

8. Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zbioru danych oraz zobowiązuje osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

9. Powierzone dane są wykorzystywane przez administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy oraz w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep.

10. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, nie są przekazywane, sprzedawana ani użyczane innym osobom lub instytucjom.

11. Każdy Klient po zarejestrowaniu ma prawo dostępu do swoich danych, może je zmieniać i usuwać.

12. Na wniosek Klienta, którego dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o danych osobowych jakie zawiera zbiór, sposobie w jaki zostały zebrane, w jakim celu i zakresie są przetwarzane, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione. Na wniosek osoby, której informacje dotyczą, informacji udziela się na piśmie.

13. Usuwanie danych osobowych przez administratora serwisu nie wymaga zgody osoby, której dotyczą.

14. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

15. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

16. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Urban Flavours s.c. z siedzibą pod adresem Westerplatte 4/2, 31033 Kraków

17. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

18. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

19. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane.

20. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

21. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

22. Administrator sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania urbanflavours.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

23. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

24. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, urbanflavours.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności..

25.W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora.W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera. Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane wyłącznie przez urbanflavours.pl

RODO

Klauzula Informacyjna RODO

Szanowni Państwo
Od 25 maja 2018 r. stosowane będzie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które ujednolici zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. W związku z tym, uprzejmie informujemy:

1.  Administratorem danych osobowych jest Urban Flavours s.c.z siedzibą w Mszalnica 195, 33-334 Kamionka wielka

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Urban Flavours s.c., Mszalnica 195, 33-334 Kamionka wielka e-mail: inspektorodo@urbanflavours.pl

3. Przechowujemy Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji na stronie urbanflavours.pl przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 10 lat od dnia dokonania transakcji. Jednocześnie, będziemy przechowywać dane przez okres, w którym urbanflavours.pl zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Źródłem danych osobowych jest nadawca przesyłek.

7. Odbiorcą danych osobowych w postępowaniu reklamacyjnym mogą być: Agenci Pocztowi (w przypadku korzystania z usług pocztowych za pośrednictwem Agencji Pocztowej) oraz podwykonawcy Poczty Polskiej S.A. (w przypadku, gdy reklamowana usługa pocztowa była realizowana z udziałem podmiotu przetwarzającego, np. doręczającego przesyłkę).

8. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją usługi przez podmiot przetwarzający (rozwiązania chmurowe), na podstawie standardowych klauzul ochrony przyjętych przez Komisję Europejską oraz w myśl postanowień Światowej Konwencji Pocztowej Doha 2012 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1522). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do kopii tych danych.

9. Odbiorcą danych osobowych w postępowaniu reklamacyjnym mogą być: Agenci DPD (w przypadku korzystania z usług kurierskich za pośrednictwem DPD Polska, 30-732 Kraków, Pułkownika Stanisława Dąbka 22A) oraz podwykonawcy DPD Polska (w przypadku, gdy reklamowana usługa kurierska była realizowana z udziałem podmiotu przetwarzającego, np. doręczającego przesyłkę).

10. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) - w celu realizacji usług, o których mowa w odpowiednich Regulaminach usług, wydanych na podstawie Prawa pocztowego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 421) w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych.

11. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi.

12. Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji i nie będą przetwarzane w innych celach.

13. 8) Marketing internetowy

Korzystanie ze śledzenia konwersji Google AdWords

Ta strona korzysta z programu reklamowego online "Google AdWords", jak iw ramach konwersji Google AdWords śledzenia Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( "Google"). Korzystamy z oferty Google Adwords, aby zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty przy pomocy materiałów reklamowych (tzw. Google Adwords) na zewnętrznych stronach internetowych. W odniesieniu do danych kampanii reklamowych możemy określić, na ile skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Jesteśmy zainteresowani wyświetlaniem reklam, które są dla Ciebie interesujące, aby nasza strona była dla Ciebie bardziej interesująca i aby uzyskać sprawiedliwą kalkulację kosztów reklamy.

Plik cookie śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę AdWords wyświetlaną przez Google. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza niektóre strony tej witryny i okres ważności ciasteczka jeszcze nie upłynął, Google uznaje że użytkownik kliknął reklamę i przeszedł na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych reklamodawców AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci otrzymują łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz zablokować to użycie, wyłączając plik cookie śledzenia konwersji Google za pomocą przeglądarki internetowej w obszarze Preferencje użytkownika. Nie będziesz uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji. Używamy Google Adwords w oparciu o nasze uzasadnione zainteresowanie ukierunkowanymi reklamai. Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO.

Firma Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat Amerykańskiej Tarczy Prywatności, która zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych w UE.

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Google, odwiedź następujący adres internetowy: http://www.google.com/policies/privacy/

Możesz trwale wyłączyć pliki cookie cookie, blokując je, odpowiednio konfigurując oprogramowanie przeglądarki lub pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Należy pamiętać, że niektóre funkcje tej strony internetowej nie mogą być używane lub mogą być w ograniczonym zakresie wykorzystywane wyłącznie w przypadku wyłączenia korzystania z plików cookie.

14. Usługi analizy internetowej
Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Inc. ("Google"). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkowników są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google będzie korzystał z tych informacji w naszym imieniu, w celu oceny korzystania z naszych rezerw przez użytkowników, do sporządzania raportów na temat działań w ramach tej oferty online oraz świadczenia innych korzystania z tej strony internetowej oraz usług internetowych związanych z nami. W takim przypadku pseudonimowe profile użytkowników mogą być tworzone z przetworzonych danych.

Używamy tylko Google Analytics z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skrócona.

Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google. Użytkownicy mogą zapobiegać przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; użytkownik może zapobiec dane generowane przez cookie i związanych z ich wykorzystaniem treści do Google i przetwarzania tych danych przez Google, pobierając plug-in dostępny pod poniższym linku : http: // tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

w celach reklamowych Aby uzyskać więcej informacji na temat jak Google wykorzystuje dane, ustawienia i możliwości opozycji można znaleźć na stronach internetowych Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ( „Jak Google wykorzystuje dane podczas korzystania z witryny Aplikacje lub nasi partnerzy „), (” http://www.google.com/policies/technologies/ads promocyjna Transmisja danych „), http://www.google.de/settings/ads (” Zarządzanie informacjami, że Google używane do pokazywania reklam ") i http://www.google.com/ads/preferences (" Określ, które reklamy Google wyświetlają ").

15. Pliki cookie "ciasteczka"
Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, stosujemy tak zwane pliki cookie na różnych stronach. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu. Niektóre pliki cookie, które używamy, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. Po zamknięciu przeglądarki (tak zwane pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i pozwalają nam lub naszemu podmiotowi stowarzyszonemu (pliki cookie stron trzecich) rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookie). Jeśli są ustawione pliki cookie, zbierają i przetwarzają indywidualne informacje o użytkowniku, takie jak dane przeglądarki i lokalizacji, a także wartości adresów IP indywidualnie. Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od pliku cookie.

W niektórych przypadkach pliki cookie są używane w celu uproszczenia procesu zamawiania poprzez zapisanie ustawień (na przykład zapamiętywanie zawartości wirtualnego koszyka na zakupy do późniejszej wizyty na stronie internetowej). W zakresie, w jakim pliki cookie osobiste są przetwarzane przez indywidualne pliki cookie przez nas przetwarzane, przetwarzanie odbywa się zgodnie z Art. 6 pkt 1 lit. b DSGVO do wykonania umowy lub zgodnie z Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO za ochronę naszych uzasadnionych interesów w najlepszej możliwej funkcjonalności strony internetowej, jak również przyjazne dla klienta i efektywne projektowanie wizyty na stronie.

Możemy współpracować z partnerami reklamowymi, aby pomóc nam uczynić naszą stronę internetową bardziej interesującą. W tym celu, w tym przypadku, podczas odwiedzania naszej witryny, pliki cookie z firm partnerskich są przechowywane na dysku twardym (pliki cookie stron trzecich). Jeśli będziemy współpracować z wyżej wymienionymi partnerami reklamowymi, zostaniesz poinformowany indywidualnie i oddzielnie o wykorzystaniu takich plików cookie oraz zakresie informacji zebranych w poniższych punktach.

Należy pamiętać, że możesz ustawić swoją przeglądarkę, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydowała o ich akceptacji lub może wyłączyć akceptację plików cookie dla konkretnych przypadków lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu Pomoc każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób zmienić ustawienia plików cookie. Można je znaleźć w odpowiedniej przeglądarce pod następującymi linkami:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-allow-and-dispose
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Należy pamiętać, że jeśli nie akceptujesz plików cookie, funkcjonalność naszej strony może być ograniczona.

16. Remarketing na Facebooku

Znany w naszej obecności w sieci. "Facebook Pixel" społecznościowy Facebook, który jest obsługiwany przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub z siedzibą w UE, Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia jest obsługiwany ("Facebook"). Za pomocą Facebooka pixel, Facebook może wyznaczyć odwiedzających naszą ofertę jako grupę docelową do prezentacji reklam, tzw. "Reklam na Facebooku". W związku z tym wykorzystujemy piksel Facebooka do wyświetlania reklam na Facebooku, które wysłaliśmy tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy również wykazali zainteresowanie naszą witryną. Innymi słowy, z pomocą piksela Facebooka, chcemy się upewnić, że nasze reklamy na Facebooku są zgodne z potencjalnym zainteresowaniem użytkowników i nie są denerwujące. Za pomocą piksela Facebooka możemy również zrozumieć skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani do naszej witryny po kliknięciu reklamy na Facebooku.

Piksel Facebooka jest zintegrowany podczas wywoływania naszej strony bezpośrednio przez Facebooka i może na twoim urządzeniu tak zwany cookie, i. zapisz mały plik. Jeśli następnie zalogujesz się na Facebooku lub wejdziesz na Facebooka w stanie zalogowanym, odwiedziny naszej oferty zostaną odnotowane w Twoim profilu. Dane zebrane o Tobie są dla nas anonimowe, więc nie dostarczaj nam żadnych wniosków dotyczących tożsamości użytkowników. Jednak dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika. Przetwarzanie danych przez Facebooka jest częścią polityki wykorzystania danych na Facebooku. W związku z tym dowiesz się więcej o tym, jak działa piksel remarketingowy, a bardziej ogólnie o tym, w jaki sposób reklamy Facebooka są wyświetlane w zasadach korzystania z danych na Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php.

Możesz sprzeciwić się przechwyceniu przez Facebook Pixel i wykorzystaniu twoich danych do wyświetlania reklam na Facebooku. Możesz przejść do stworzyliśmy stronę na Facebooku i wykorzystanie informacji o ustawieniach opartego na reklamie tam następująco: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub sprzeczności na amerykańskiej stronie http: // www. aboutads.info/choices/ lub strona UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, i są one adoptowane dla wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

RSS RSS / nowe dostawy / promocje
Copyright © 2009-2012 UrbanFlavours.pl All rights reserved | designed by tche.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.